top of page

Extra-kostenverzekering

Je studio brandt af, hoe nu verder? Voor deze schades hebben we een speciale dekking ontwikkeld.

Extrakostenverzekering

We dekken niet jouw omzetverlies door een zware schade (bijv. brand) maar we zorgen ervoor dat je binnen een paar dagen weer verder kunt.

Dat is ook een stuk beter, je kan je klanten dan weer met een paar dagen van dienst zijn.


Bij een zware calamiteit, dekken we de “Extrakosten”, die je moet maken om snel een vervangende studio ruimte te huren en met spoed in te richten.

Je bent met enkele dagen weer operationeel.


We dekken onder andere:

  • Huren vervangende studioruimte

  • Gebruiksklaar maken (internet verbindingen ed.)

  • Herstel administratie/klantenbestand

  • Extra dekking voor onderhanden werk (beeldmateriaal verloren door brand)


Premie

De premie bedraagt €1,00 per duizend per jaar. De verzekering gaat in stappen van €50.000,00


Bedrijfsschadeverzekering

Het kan zijn dat je gebonden bent aan de locatie van je studio/winkel. Je doet bijv. portretfotografie en verkoopt lijsten en dergelijke. Ergens anders een ruimte huren en als studio inrichten werkt dan niet. In dat geval is de traditionele Bedrijfsschade Verzekering een goede oplossing.


Deze dekt het omzet verlies, maximaal 52 weken, door een zware calamitiet, denk hierbij aan een forse brand, maar bijv. ook grote rook/roet schade. We dekken dan het omzetverlies minus de variabele (inkoop) kosten, ofwel de bruto winst.

bottom of page