top of page

Aansprakelijkheidsverzekering voor studenten


Dit is een volledige Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf en is bedoeld voor studenten die tegen betaling of een onkostenvergoeding al opdrachten doen.

We gaan er vanuit dat je als student fotografie/film een particuliere WA-verzekering hebt lopen; zelf afgesloten of nog via uw ouders.


Stel, je doet voor het praktijkdeel een foto opdracht buiten school en u veroorzaakt schade, deze schade is dan normaliter gedekt onder de privé wa-verzekering (voor alle zekerheid kunt u dit nog even navragen bij uw assurantie adviseur). Tot zo ver niets aan de hand.


Het wordt echter anders indien je een foto opdracht doet waarvoor u betaald gaat worden. Dit valt geheel buiten uw privé WA- verzekering.


Er kan schade aan zaken van anderen ontstaan (materiële schade) en/of schade aan personen (letselschade).


Hiervoor heb je een Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf (AVB) nodig. We hebben hiervoor een studenten AVB. De dekking is het zelfde als een AVB voor de beroepsfotografen, alleen is er een omzet beperking tot € 10.000,-. De verzekering is bedoeld voor studenten die naast de studie zo nu en dan, een betaalde opdracht doen.


Daarnaast dekt deze verzekering het gebruik van apparatuur van de fotovakopleiding, indien u deze apparatuur leent van de opleiding voor eigen gebruik.


Premie studenten AVB: € 40,- per jaar excl. 21% assurantiebelasting

bottom of page