top of page

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf (AVB)

Als je als fotograaf aan het werk bent, heb je geen enkele dekking op je privé WA-verzekering. Je hebt dan een Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf nodig (AVB). Deze dekt de materiële- en letselschade als je aan het werk bent.


Premie

AVB basis fotografie/film: €75,00 per jaar


Aanvullingen:

  1. Deelopzicht (te fotograferen klantgoederen in studio): €60,00 per jaar

  2. Freelancers (nodig bij inhuren freelancers): €65,00 per jaar

  3. WEGAV (o.a. nodig bij freelancers en stagiairs): €75,00 per jaar

  4. Docent/workshop (nodig bij workshops in je studio): €60,00 per jaar

  5. Docent/workshop aanvulling apparatuur cursisten: €50,00 per jaar

  6. Amerika en Canada (uitgebreid dekkingsgebied): op aanvraag

De premies zijn excl. 21% assurantiebelasting.


AVB Basis

Hiermee bescherm je jouw bedrijf tegen de financiële gevolgen, zodra je een schade veroorzaakt. We dekken de materiele- en letselschade tot maximaal €2.500.000,00 Wereldwijd met uitzondering van Amerika en Canada.


Deel-opzicht

Als je goederen van derden in je bedrijfsruimte neerzet (lees, als je een te fotograferen vaas of kunstwerk ed. in je studio neerzet) en je veroorzaakt daar schade aan, dan is dat onder geen enkele AVB verzekerd. Je hebt deze goederen dan “onder opzicht”. Hiervoor kan je de dekking uitbreiden; Deel-opzicht voor de te fotograferen klant-goederen in je studio of een door je gehuurde studio.

Eventuele schade aan deze goederen zijn gedekt tot maximaal € 50.000,00 per schade. Zie hieronder extra aanvullingen bij “afnameverplichting” en props.


Freelancers

Als je zelf een freelancer inhuurt, hij of zij stuurt de factuur naar jou toe, dan ben je tijdens de werkzaamheden “hoofdaannemer” en de freelancer is dan de “onderaannemer”. Als hoofdaannemer ben je aansprakelijk voor de schade die de onderaannemer veroorzaakt.


Stel je huurt een visagiste in en bij het opmaken van het model komt er een bijtende vloeistof in het oog van het model terecht of een make-up middel veroorzaakt een heftige allergische reactie. Dat kan een forse letselschade tot gevolg hebben. Als hoofdaannemer ben je dan aansprakelijk voor die schade. Hetzelfde geldt als je gebruik maakt van een vrijwilliger. We dekken dit risico tot maximaal € 2.500.000,00 per schade.


WEGAV

Deze dekking is nodig als je gebruik maakt van freelancer, vrijwilliger of een stagiair. Het gaat hier om het verkeersrisico van de freelancer, vrijwilliger of stagiair. Tot voor kort was dit alleen van toepassing voor werkgevers, WErkGeversAansprakelijkheidVerkeer.


Sinds een paar jaar geldt dat nu ook voor het inhuren van freelancers, vrijwilligers en stagiairs. De wetgever wil hiermee flexwerkers meer gelijkstellen aan werknemers.

Hierdoor is er een betalingsverplichting als een freelancer, vrijwilliger of stagiair, letselschade oploopt bij verkeersdeelneming tijdens werktijd incl. woon- werkverkeer.

Stel de visagiste uit het bovengenoemde voorbeeld, komt een crème te kort, ze springt op haar scooter en komt in het verkeer ten val en loopt letselschade op. Je hebt dan een schadevergoedingsverplichting. Het gaat om letselschade en dan gaat het over fikse bedragen. We dekken dit risico tot maximaal € 2.500.000,00 per schade.


Docent/workshop

De Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf dekt standaard jouw werkzaamheden als fotograaf/filmer. Lesgeven is een andere tak van sport en valt daar niet onder. Als docent is er een zware aansprakelijkheid naar je cursisten toe. De zorgplicht is dan van toepassing, de leerlingen/cursisten vallen onder jouw zorg. De wetgever is strenger als een cursist schade oploopt door het vallen over een kabel, lesstoel gebroken of van een glad trapje afgegleden, dan als er een willekeurige klant bij je in de studio komt. We dekken dit risico tot maximaal € 2.500.000,00 per schade.


Aanvulling

Cursisten komen soms op een workshop met een dure MacBook of camera en vragen je dan een bepaalde functie uit te leggen. Als je dat doet en je laat die camera vallen, dan heb je op dat moment die camera “onder opzicht” en dat is niet gedekt onder de AVB. Hiervoor hebben we de dekking “Apparatuur Cursisten”. We dekken dit risico tot maximaal € 10.000,00 per schade.


Uitzonderingen

Niet alles is gedekt op de AVB.


Beroepsaansprakelijkheid

Hier gaat het om contract-aansprakelijkheid ook wel genoemd “zuivere vermogensschade”.


We geven een voorbeeld; Je fotografeert een bruiloft en op weg naar huis fiets je de Singel in of de bliksem slaat in. Al je beeldmateriaal is verloren. De volgende dag moet je het bruidspaar bellen en het proberen op te lossen, dat lukt meestal wel, maar soms gaat de klant “met de hakken in het zand” en wil een vergoeding voor de gasten uit Amerika die opnieuw moeten komen of langer moeten blijven, een nieuwe bruidsjurk, opnieuw afhuren van de zaal, een nieuwe bruidstaart enz. Dan wordt er een schade geclaimd van mogelijk duizenden euro’s. Dat is niet gedekt onder je AVB, die verzekerd alleen materiele- en letselschade.


Dit risico dien je te beperken in je leveringsvoorwaarden. De aansprakelijkheid wordt in voor deze aansprakelijkheid dan beperkt tot de “aanneemsom”. Stel je hebt de klus aangenomen voor € 2.500,00, dan is dat je maximale aansprakelijkheid. We adviseren de leveringsvoorwaarden van DuPho. Art. 13 bepekt je aansprakelijkheid.

Stuur deze voorwaarden automatisch als bijlage in ieder mail bericht. Je kan de voorwaarden gebruiken, je moet het wel melden bij DuPho.


Goederen van anderen "op zicht"

Op het moment dat je goederen van anderen gebruikt “als ware het je eigen goed”, dan heb je deze goederen “onder opzicht”. Dat is niet verzekerd onder je AVB. De te fotograferen klantgoederen in je studio, kunnen we aanvullend verzekeren, zie hierboven.


Andere goederen, stel je huurt of leent een camera, kunnen we niet verzekeren onder de AVB. Deze apparatuur kunnen we wel verzekeren onder de Apparatuur Verzekering, met een tijdelijke dekking. Dat geldt ook als je een auto huurt, deze is niet gedekt onder je AVB. We kunnen deze auto ook niet verzekeren onder een andere dekking. Ons advies: Let op dat de huurauto All-Risk is verzekerd en koop het eigen risico af.


Afnameverplichting designkleding en props

Stel je huurt of leent van een winkelier enkele dure design jurkjes voor een shoot.

Je mag de jurken lenen, maar als je ze beschadigt, dan moet je de jurk (en) afnemen. Stel de design jurk kost € 3.000,00, het model stapt er niet goed uit en de voering is beschadigd. De jurk is simpel te herstellen en dat kost € 85,00 excl. btw.

Op je AVB is deze schade gedekt, de uitkering is € 35,00 (€ 85,00 min het eigenrisico van € 50,00). Je hebt echter een afspraak met de winkelier dat je moet afnemen bij een beschadiging en je moet dan € 3.000,00 euro betalen. Je hebt een aansprakelijkheid geaccepteerd, die boven de wettelijke aansprakelijkheid (reparatie kosten) uitgaat, dat heet “Bovenwettelijke aansprakelijkheid” en dat is niet gedekt op je AVB.


Dit risico kunnen we prima verzekeren, het is wel maatwerk, neem daarvoor contact met ons op.


Props

Hetzelfde geldt voor props, stel je leent of huurt een dure design kast voor een shoot, de importeur of winkelier stelt dezelfde eis, dat je moet afnemen bij beschadiging. We kunnen het risico prima verzekeren, graag even contact opnemen.


Transport

Stel dat je de kast zelf of in jouw opdracht laat transporteren, dan kan er tijdens transport schade ontstaan, de aansprakelijkheid van de transporteur is beperkt.

We kunnen het risico prima verzekeren, graag even contact opnemen.


Verblijf in de studio

We kunnen de te fotograferen klant goederen prima verzekeren op het moment dat je die goederen beschadigd in de studio, zie het voorbeeld dat er een flitser op een vaas of kunstwerk valt. We verzekeren dat onder de aansprakelijkheid deelopzicht bedrijf. Je moet dan wel aansprakelijk zijn voor de schade (er valt een flitser op).


Het kan ook dat er brand uitbreekt en de vaas of het kunstwerk is verbrand. Brand is “overmacht” en daar ben je niet voor aansprakelijk. Als je niet aansprakelijk bent, dan is er ook geen dekking onder je aansprakelijkheidsverzekering. Je hoeft aan je klant de schade ook niet te vergoeden. Dat zal de klant naar alle waarschijnlijkheid niet erg waarderen. Dit risico kunnen we verzekeren onder de “Inventaris goederen van Derden Verzekering”. De Inventaris dekt precies de risico’s die onder “overmacht” vallen, zoals, brand-, ontploffing-, explosie-, rook-, roet-, water- en inbraakschade. In combinatie met AVB-deelopzicht zijn de klant goederen dan prima verzekerd.


Bel voor advies 0570-691777.

bottom of page