Reisverzekering

De collectieve reisverzekering heeft een zeer ruime dekking en geen maximaal verzekerde bedragen op belangrijke dekkingsgebieden. Dit laatste is belangrijk, juist door het aanvullende karakter van deze verzekering, dienen er op de hoofdonderdelen geen limieten te zijn.

Het Collectief voor Beroepsfotografen, ondergebracht bij Allianz Global Assistance biedt u een uitstekende zakenreisverzekering en privé-reisverzekering inclusief winter- en onderwatersport.

De extra dekking voor fotografen:

Indien u voor werkzaamheden in het buitenland gaat fotograferen en u wordt ernstig ziek of u krijgt een ernstig ongeval, waardoor u niet meer is staat bent uw werkzaamheden uit te voeren, dan worden de overkomstkosten van een door u aan te wijzen vervanger vergoed.