Verkorte polisvoorwaarden Computerverzekering

Wij geven u hier de meest belangrijke voorwaarden van deze verzekering:

De dekking

Bij schade