Verzekeringen voor natuurfotografenklomps & boor

Verzekeringen voor natuurfotografen

Voor natuurfotografen hebben wij een pakket polis samengesteld:

De polis is opgebouwd uit verschillende rubrieken die onderling uitstekend op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt voorkomen dat er overlappingen ontstaan of nog erger, dat er gaten in de dekking ontstaan. Door deze modulaire opbouw kunnen we de polis afstemmen op uw wensen.

Collectieve verzekeringen

Voor deze verzekeringen zijn collectieve polissen samengesteld voor de natuurfotografen: