Alumni NAVB Aansprakelijkheidsverzekeringklomps & boor

Alumni NAVB Aansprakelijkheidsverzekering

We gaan er vanuit dat u een particuliere WA-verzekering heeft afgesloten.

Indien u enkel en alleen voor prive gebruik foto’s maakt, biedt deze particuliere WA-verzekering voldoende dekking.

Het wordt echter anders indien u een foto opdracht doet waarvoor u betaald gaat worden. Dit valt geheel buiten uw privé WA-verzekering.

Er kan schade aan zaken van anderen ontstaan (materiële schade) en/of schade aan personen (letselschade).

Hiervoor heeft u een Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf (AVB) nodig. Voor de leden van Alumni NAVB hebben wij een AVB. De dekking is het zelfde als een AVB voor de beroepsfotografen, alleen is er een omzet beperking tot € 10.000,—. De verzekering is bedoeld voor de leden van Alumni NAVB die wel betaalde opdrachten doen (bijvoorbeeld een onkostenvergoeding voor een fotoverslag van een tennistournooi) maar nog geen KvK-inschrijving hebben.

Voor leden met een omzet boven de € 10.000,— en/of een KvK-inschrijving kunnen wij de gebruikelijke AVB voor beroepsfotografen leveren.

  • Premie leden Alumni NAVB AVB

    € 40,— per jaar

    Premie indien omzet hoger dan € 10.000,— en/of een KvK-inschrijving

    € 125,— per jaar