Verzekeringen voor NPS fotografenklomps & boor

Verzekeringen voor NPS fotografen

Voor leden van de NPS hebben wij een pakket polis samengesteld:

De NPS cover polis

De polis is opgebouwd uit verschillende rubrieken die onderling uitstekend op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt voorkomen dat er overlappingen ontstaan of nog erger, dat er gaten in de dekking ontstaan. Door deze modulaire opbouw kunnen we de polis afstemmen op uw wensen.

Collectieve verzekeringen NPS

Voor deze verzekeringen zijn collectieve polissen samengesteld voor de leden van de NPS: