Verzekeringen voor niet aangesloten beroepsfotografenklomps & boor

Verzekeringen voor niet aangesloten beroepsfotografen

Voor beroepsfotografen hebben wij een pakket polis samengesteld:

Beroepsfotografen polis (BFP)

De polis is opgebouwd uit verschillende rubrieken die onderling uitstekend op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt voorkomen dat er overlappingen ontstaan of nog erger, dat er gaten in de dekking ontstaan. Door deze modulaire opbouw kunnen we de polis afstemmen op uw wensen.

Collectieve verzekeringen BFP

Voor deze verzekeringen zijn collectieve polissen samengesteld voor de beroepsfotografen: