Verkorte polisvoorwaarden BFP transportverzekeringklomps & boor