Verkorte polisvoorwaarden BFP opstalverzekeringklomps & boor