BFP inboedel waardemeterklomps & boor

BFP inboedel waardemeter

Leeftijd hoofdkostwinner

Degene die in uw huishouding het hoogste inkomen geniet.

 • 35 jaar en jonger191 punten
 • 36 t/m 50 jaar254 punten
 • 51 t/m 70 jaar340 punten
 • 71 jaar en ouder319 punten

Samenstelling huishouden

 • Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen)0 punten
 • Echtpaar/samenwonenden (met/zonder inwonende kinderen)85 punten

Netto maandinkomen

Het gezamenlijk netto maandinkomen (salaris / inkomen uit eigen bedrijf / pensioen / AOW / en dergelijke) van alle tot het gezin behorende personen.

 • tot en met € 1.1000 punten
 • € 1.101 tot en met € 2.00085 punten
 • € 2.001 tot en met € 3.000149 punten
 • € 3.001 tot en met € 4.850244 punten
 • meer dan € 4.850149 punten

Oppervlakte woning

Het totaal, dus inclusief keuken, badkamer, kelder, zolder, enzovoorts.

 • t/m 90 m20 punten
 • 91 t/m140 m253 punten
 • 141 t/m 190 m2159 punten
 • 191 t/m 300 m2263 punten
 • meer dan 300 m2350 punten

Berekening waarde van de inboedel

Totaal aantal punten alle rubrieken × € 100,—

Bijtelling bijzondere bezittingen

 • Heeft u meer dan € 15.000,— aan bijzondere bezittingen (zoals verzamelingen, antiek, kunst, muziekinstrumenten)
  Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000,—?
  Indien de totale waarde meer is dan € 25.000,—, s.v.p. specificatie en/of taxatierapporten meezenden.
 • Geschatte waarde van uw audio-/visuele-/computerapparatuur (niet zakelijk) en lijfsieraden

Totaal geschatte waarde van uw inboedel

= Berekening waarde van de inboedel + Bijtelling bijzondere bezittingen