Verkorte polisvoorwaarden BFP inboedelverzekeringklomps & boor