Verkorte polisvoorwaarden BFP Apparatuurverzekeringklomps & boor