Verkorte polisvoorwaarden BFP Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfklomps & boor