Verzekeringen DuPho-fotografenklomps & boor

Verzekeringen DuPho-fotografen

Voor leden van DuPho hebben wij een pakket polis samengesteld:

Beroepsfotografen cover (BFC) polis

De polis is opgebouwd uit verschillende rubrieken die onderling uitstekend op elkaar aansluiten. Hierdoor wordt voorkomen dat er overlappingen ontstaan of nog erger, dat er gaten in de dekking ontstaan. Door deze modulaire opbouw kunnen we de polis afstemmen op uw wensen.

Collectieve verzekeringen DuPho

Voor deze verzekeringen zijn collectieve polissen samengesteld voor de leden van DuPho: