BFC Aansprakelijkheidsverzekeringklomps & boor

BFC Aansprakelijkheidsverzekering

Als u als beroepsfotograaf aan het werk bent, heeft u geen enkele dekking op uw privé WA-verzekering.

U heeft dan een Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijf (AVB) nodig. Deze beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van een veroorzaakte schade. De AVB vergoedt materiële schade aan personen en/of goederen veroorzaakt door uw bedrijf. Hieronder vallen dan uiteraard ook indien van toepassing de werknemers van uw bedrijf.

De AVB kent echter wel beperkingen. Zo zijn uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen), de opzettelijk veroorzaakte schade en de schade aan goederen die men onder "opzicht" [in bewaring / behandeling] heeft. Dat zijn bijvoorbeeld de te fotograferen goederen van uw klanten. Voor fotografen is dit een uiterst vervelende uitsluiting. Als we het behandelen, horen we ook regelmatig; Daar ben ik toch juist voor verzekerd!

Wij hebben voor de leden van DuPho de opzicht uitsluiting deels terzijde kunnen zetten. Hierdoor vallen de te fotograferen zaken op locatie of bij u in de studio onder de dekking. In combinatie met de collectieve transportverzekering, welke het vervoer dekt van deze goederen, is dit risico goed afgeschermd.

Wij adviseren u de AVB te combineren met de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Dit geeft niet alleen een premievoordeel, doch veel belangrijker is het voorkomen van problemen bij schade indien niet exact vaststaat of u als particulier of bedrijfsmatig heeft gehandeld bij het veroorzaken van de schade.

Indien u opdrachten uitbesteed of samenwerkt met freelancers is het zinvol dit risico mee te verzekeren, daar u als zijnde "hoofdopdrachtnemer" aansprakelijk bent voor schade die de freelancer toebrengt.

WEGAV

Door uitspraken van de Hoge Raad is de aansprakelijkheid sterk toegenomen.

Nieuw is de aansprakelijkheid voor eenzijdige verkeersongevallen voor personeel en niet personeel. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld oproepkrachten, stagiairs, vrijwilligers of ZZP’ers, die voor u werkzaamheden uitvoeren.

Onder verkeersongevallen werden tot voor kort de verkeersongevallen met motorrijtuigen bedoeld (auto, scooter en dergelijke), maar dit is inmiddels uitgebreid naar fietsers en dergelijke. De gevolgen kunnen zeer groot zijn, denk hierbij aan opgelopen letsel.

 • AVB basis
  € 65,– per jaar

 • aanvullingen:

  1. Deel-opzicht te fotograferen klantgoederen in de studio
   € 60,– per jaar

  2. Freelancers
   € 65,– per jaar

  3. Docent/workshop
   € 60,– per jaar

  4. Docent/workshop inclusief dekking apparatuur studenten
   € 110,– per jaar

  5. WEGAM onder andere nodig bij freelancers en stagiairs
   € 75,– per jaar

  6. Privé WA
   € 35,– per jaar

 • De genoemde premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.